Informacja

2020-03-23
Dotycząca obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny domowej

Wszyscy obywatele którzy powrócili do Polski po 15 marca br. są zobowiązania do odbycia 14-dniową kwarantanny domowej.

Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany.  

Wyjątkiem są osoby:

  • które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
  • kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

 

Nie podlegają kwarantannie osoby które powróciły do Polski przed 15 marca br. 

wstecz