Obowiązek segregacji odpadów od 01.01.2021r.

2020-12-15
W Gminie Jędrzejów obowiązuje segregacja odpadów komunalnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439) od 01.01.2021r w Gminie Jędrzejów obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Obowiązek segregacji odpadów dotyczyć się będzie zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych (budynki użyteczności publicznej, firmy). Odpady należy segregować na 5 frakcji:

 

  1. Papier –worek/pojemnik koloru niebieskiego
  2. Plastik/metal – worek/pojemnik koloru żółtego
  3. Szkło- worek/pojemnik koloru zielonego
  4. Odpady biodegradowalne – worek/pojemnik koloru brązowego
  5. Pozostałe odpady komunalne (w tym popiół) – worek/pojemnik koloru czarnego.

 

wstecz