Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF”

2021-01-04
Informacja o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” ogłasza nabór wniosków nr 14/2021 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18 stycznia 2021 do 1 lutego 2021 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 lutego 2021 roku o godzinie 1500.

 

Został ogłoszony również nabór  wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G  na operacje w ramach 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.01.2021r. do   02.02.2021r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.02.2021 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Regulamin i wykaz załączników znajduje się na stronie LGD  www.lgdjedrzejow.pl

 

Nabory będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Ze  względu  na   panującą  aktualnie  sytuację  związaną  z  epidemią  wirusa  SARS-CoV-2  zachęcamy do konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu lub na bezpośrednie indywidualne konsultacje z pracownikiem biura po  uprzednim umówieniu się na konkretną datę i godzinę.  Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

wstecz