Wyniki - konkurs ofert - sport

2021-03-24
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia Burmistrz Miasta Jędrzejowa przyznał dotacje na wsparcie realizacji następujących zadań:

 1. Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 220 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 113 000 zł;
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Skroniów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 58 000 zł
 4. UMKS „Nadir” – zadanie pod nazwą „Szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki (PZLA) i strzeleckiej (PZSS) UMKS Nadir  – 18 000 zł.
 5. Młodzieżowy Klub Sportowy „Football Academy” – zadanie pod nazwą „Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju” - 8 000 zł
 6. Klub Sportowy „Elmar” – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów” -  8 000 zł
 7. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – zadanie pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych”               – 8 000 zł.
 8. Klub Sportowy Jędrzejowski Klub Kolarski - na zadanie pod nazwą „Popularyzacja kolarstwa” –  4 000 zł.
 9. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka, Hufiec Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Razem gramy i wędrujemy” – 4 000 zł.
 10. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”– 5 000 zł.
 11. Klub Sportowy „Reymonta” na zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży gminy Jędrzejów – rozwój młodych talentów” – 4 000 zł
wstecz