Wyniki konkursu ofert - kultura

2021-03-24
Konkurs nie został rozstrzygnięty

Informujemy, że wobec braku ofert spełniających kryteria konkursowe Burmistrz Miasta Jedrzejowa pozostawił bez rozstrzygnięcia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, ogłoszony w dniu 24 lutego 2021 roku. 

wstecz