Talony na sterylizację i kastrację

2021-03-26
W dniu 18 marca 2021 r. na sesji Rady Miasta i Gminy Jędrzejów została podjęta uchwała w spawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2021 roku.”

W ramach programu w 2021 r. Gmina Jędrzejów zapewnia 250 szt. bonów w wysokości 100 zł na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących własność mieszkańców gminy Jędrzejów. Właściciel zobowiązany będzie do pokrycia pozostałych kosztów związanych z w/w zabiegami. 

 

Bony będą wydawane po wypełnieniu i złożeniu wniosku na sekretariacie urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Wnioski dostępne są na stronie internetowej lub w punkcie informacji Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

 

Dodatkowo w ramach programu będzie prowadzona,  jak co roku, akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów. Czipowanie  jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy. Akcja prowadzona jest od poniedziałku do piątku w Przychodni Weterynaryjnej „Dino” ul. Krasińskiego 25, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z Panią weterynarz w celu umówienia wizyty: tel. 693 183 750.

 

wstecz