Zakaz wypalania traw

2023-03-17
Zabrania się wypalania traw na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych trzcinowiskach i szuwarach

Urząd Miejski w Jędrzejowie informuje, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody./ t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm./

 

ZABRANIA SIĘ

 

WYPALANIA TRAW NA ŁĄKACH, PASTWISKACH, NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH, SZLAKACH KOLEJOWYCH TRZCINOWISKACH I SZUWARACH

 

Komunikat dot. wypalania traw

 

Od wielu lat na przełomie zimy i wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw i  pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Nic bardziej błędnego.  

 

Pamiętajmy:

 

  1. Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5000 zł oraz utrata unijnych dopłat dla rolników.
  2. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści. Ziemia się nie użyźnia tylko wyjaławia. Ogień stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw i lasów, niszczy miejsca lęgowe ptaków, zabija owady i inne zwierzęta oraz cenne gatunki roślin leczniczych i miododajnych. Wpływa to na zmniejszenie plonów roślin.
  3. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

 

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody).

 

wstecz