Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

2022-11-17
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie do druku publikacji pt. "Jędrzejów. 750 lat miasta. Zbiór studiów"”.

W dniu 3.11.2022 roku do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie "małych zleceń", złożona przez Jędrzejowskie Topwarzystwo Kulturalno-Naukowe. Nazwa zadania: "Przygotowanie do druku publikacji pt. "Jędrzejów. 750 lat miasta. Zbiór studiów". Gmina Jędrzejów zamierza dofinansować realizację zadania dotacją w wysokości 7 000 zł. 

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300.

wstecz