Ogłoszenie o naborze kandydatów

2023-02-21
do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023.

 

 

- Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

- Formularz złoszenia

wstecz