Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2023-02-21
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom  społecznym

- Wzor oferty realizacji zadania publicznego

 

wstecz