Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenie postępowania

2023-02-27
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na

"Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach miasta Jędrzejowa” w okresie od 1 kwietnia 2024 r.

 

Ogłoszenie

wstecz