GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

2018-12-03
Miasta Jędrzejowa
 1. ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA JĘDRZEJOWA- ZABYTKOWE ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE   
 2. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. TRÓJCY
 3. KOŚCIÓŁ  P.W.  WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. WOJCIECHA( ZESPÓŁ KLASZTORNY OO CYSTERSÓW)
 4. KLASZTOR(ZESPÓŁ KLASZTORNY OO CYSTERSÓW)
 5. DZWONNICA( ZESPÓŁ KLASZTORNY OO CYSTERSÓW)
 6. BRAMA KLASZTORU(ZESPÓŁ KLASZTORNY OO CYSTERSÓW)
 7. MUR Z BASZTAMI(ZESPÓŁ KLASZTORNY OO CYSTERSÓW)
 8. OGRÓD (ZESPÓŁ KLASZTORNY OO CYSTERSÓW)
 9. KAPLICA I CMENTARZ WOJENNY 1914-1915 R. W OBRĘBIE CMENTARZA PARAFIALNEGO PRZY UL. S. KONARSKIEGO
 10. DWIE HALE NAPRAW W OKRESOWYCH WAGONÓW ORAZ KUŹNIA I ODLEWNIA (ŚWIĘTOKRZYSKA KOLEJKA DOJAZDOWA)
 11. LINIA  KOLEI  WĄSKOTOROWEJ  JĘDRZEJÓW
 12. DOM  NR 1 PL. T. KOŚCIUSZKI
 13. DOM  NR 7  PL. T. KOŚCIUSZKI
 14. DOM  NR 8  PL. T. KOSCIUSZKI
 15. DOM  NR 22  PL. T. KOSCIUSZKI
 16. ZAŁOŻENIE PODWORSKIE: BUDYNEK MIESZKALNY (DAWNY DWÓR) I POZOSTAŁOSCI PARKU ZE ŚLADAMI OGRODU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI  BRUS
 17. PARK W MIEJSCOWOŚCI  JASIONNA
 18. LINIA KOLEI WĄSKOTOROWEJ  JASIONNA
 19. PARK W MIEJSCOWOSCI  LASKÓW
 20. LINIA KOLEI WĄSKOTOROWEJ  LŚCIN
 21. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. SZCZEPANA DIAKONA, DZWONNICA W MIEJSCOWOŚCI  MNICHÓW
 22. PARK  W  MIEJSCOWOŚCI  MNICHÓW
 23. LINIA KOLEI WASKOTOROWEJ  PIASKI
 24. PARK W  MIEJSCOWOŚCI  ZAGAJE
 25. DZWONNICA (ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. TRÓJCY)
 26. OGRODZENIE Z BRAMKĄ I SCHODAMI (ZESPÓŁ KOŚCIOŁA  PARAFIALNEGO P.W. ŚW. TRÓJCY)
 27. PLEBANIA KOŚCIOŁA  PARAFIALNEGO P.W. ŚW. TRÓJCY
 28. ORGANISTÓWKA (ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.  ŚW. TRÓJCY)
 29. CMENTARZ  PRZYKOŚCIELNY  KOSCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. TRÓJCY
 30. POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU FOLWARCZNEGO CYSTERSÓW
 31. KAPLICZKA   11-LISTOPADA  JĘDRZEJÓW
 32. CMENTARZ PARAFIALNY  ŚW. TRÓJCY
 33. KAPLICA NA  CMENTARZU PARAF.  ŚW. TRÓJCY
 34. OGRODZENIE  CMENTARZA PARAFIALNEGO ŚW. TRÓJCY
 35. CMENTARZ PARAFIALNY PRZY UL. S. KONARSKIEGO
 36. CMENTARZ  ŻYDOWSKI
 37. DOM  NR  1A  PL. T. KOŚCIUSZKI
 38. DOM  NR 2   PL.T. KOŚCIUSZKI
 39. DOM  NR 3   PL. T. KOŚCIUSZKI
 40. DOM  NR  5   PL. T. KOŚCIUSZKI
 41. DOM  NR 6   PL. T. KOŚCIUSZKI
 42. DOM    NR 9   PL. T. KOSCIUSZKI
 43. DOM  NR 23   PL. T. KOŚCIUSZKI
 44. DOM  NR  2   UL. GŁOWACKIEGO
 45. DOM  NR   4   UL. GŁOWACKIEGO
 46. DOM  NR  6   UL. GŁOWACKIEGO
 47. DRÓŻNICZÓWKA   UL. KIELECKA  55
 48. DOM  NR  12   UL. KIELECKA
 49. DOM  NR  20   UL. KIELECKA
 50. DOM  NR  25   UL. KIELECKA
 51. WILLA  NR  31   UL. KIELECKA
 52. DOM  NR  9   UL. KILIŃSKIEGO
 53. DOM  NR  12   UL. KILIŃSKIEGO
 54. DOM  NR  14   UL. KILIŃSKIEGO
 55. DOM  NR  16   UL. KILIŃSKIEGO
 56. DOM  NR  20   UL. KILIŃSKIEGO
 57. DOM  NR  8   UL. KOŚCIELNA
 58. DOM  NR  12   UL. KOŚCIELNA
 59. HOTEL, OB. DOM  MIESZKALNY  UL. KRÓTKA  NR 1
 60. DOM  NR  7  UL. KWARTY(OB. PROSTA)
 61. DOM  NR  12   UL.  11  LISTOPADA
 62. DOM  NR  30   UL. 11  LISTOPADA
 63. DOM  NR  32   UL. 11  LISTOPADA
 64. DOM  NR  34   UL. 11  LISTOPADA
 65. D. GIMNAZJUM  PRZYRODNICZE, OB. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  UL. 11  LISTOPADA  37
 66. DOM  NR  42   UL.  11  LISTOPADA
 67. DOM  NR  2-4   UL.  PARTYZANTÓW
 68. DOM  NR  8   UL. PARTYZANTÓW
 69. DOM  NR  1   UL. PIŃCZOWSKA
 70. ZAJAZD  OB. SKLEP  DOM  NR  2  UL. PIŃCZOWSKA
 71. ZAJAZD  OB. SKLEP  DOM  NR  4  UL. PIŃCZOWSKA
 72. DOM   NR  6   UL. PIŃCZOWSKA
 73. DOM   NR  8   UL. PIŃCZOWSKA
 74. DOM  NR  9   UL. PIŃCZOWSKA
 75. DOM  NR  10   UL. PIŃCZOWSKA
 76. DOM  NR  12   UL. PIŃCZOWSKA
 77. DOM  NR  14   UL. PIŃCZOWSKA
 78. DOM  NR 16   UL. PIŃCZOWSKA
 79. POZOSTAŁOŚCI  BROWARU
 80. DOM  NR  10   UL. REYMONTA
 81. CMENTARZ PARAFIALNY  W  JASIONNIE
 82. DWÓR  W  MIEJSCOWOŚCI  LASKÓW
 83. KAPLICA P.W.  MB  CZĘSTOCHOWSKIEJ    LŚCIN
 84. CMENTARZ EPIDEMICZNY  W  ŁYSAKOWIE
 85. CMENTARZ  PARAFIALNY  W  ŁYSAKOWIE
 86. KAPLICA W MIEJSCOWOŚCI  ŁYSAKÓW  POD  LASEM
 87. OGRODZENIE Z BRAMKAMI  KOŚCIOŁA  PARAFIALNEGO P.W.  ŚW.  SZCZEPANA  W  MNICHOWIE
 88. PLEBANIA  KOSCIOŁA  PARAFIALNEGO  W  MNICHOWIE
 89. CMENTARZ  PARAFIALNY  W  MNICHOWIE
 90. DRÓŻNICZÓWKA  W  POTOKU  MAŁYM
 91. KAPLICZKA  W  MIEJSCOWOŚCI  SUDÓŁ
 92. FIGURKA  ŚW. DUCHA
 93. KOPIEC  BŁOGOSŁAWIONEGO WINCENTEGO KADŁUBKA
 94. WIEŻA  CIŚNIEŃ
 95. BUDYNEK  11  LISTOPADA  83 (STAROSTWO  POWIATOWE)
 96. Kościół parafialny p.w. MBNP w Łysakowie
   
wstecz