Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T – ul. Jasionka w Jędrzejowie

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T – ul. Jasionka

 w Jędrzejowie o długości 697 mb” 

 

DOFINANSOWANIE 5 256 322,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 9 167 272,65 zł

 

W ramach inwestycji wykonywane są roboty budowlane polegające w szczególności na:

- budowie odcinka drogi o długości 697 mb o szerokości jezdni 7 mb wraz z przepustami pod drogą, zjazdami i chodnikami,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- budowie instalacji oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi typu LED,

- przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,

- budowie kanału technologicznego,

- regulacji (przełożenia istniejącego koryta) rzeki Jasionki i jego włączenia w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Partyzantów wraz z budową przepustów pod zjazdami.


 

wstecz