Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic”

 

DOFINANSOWANIE 1 252 800,00 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ na kwotę  2 235 670,41 zł

 

W ramach inwestycji wykonywane są roboty budowlane polegające w szczególności na:

  • przebudowie dróg gminnych: ul. 11 Listopada (Nr 328108T) od km 1+475 do km 1+785, przebudowa ul. R. Dmowskiego (Nr 328072T) od km 0+000 do km 0+076 oraz przebudowa ul. Parkowej (Nr 328024T) od km 0+000 do km 0+042;
  • przebudowie skrzyżowania w/w dróg gminnych na skrzyżowanie typu „małe rondo”;
  • przebudowie istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kolidujących z przebudowywanym w granicach istniejącego pasa drogowego układem drogowym w/w dróg gminnych;
  • przebudowie istniejącego oświetlenia ulicznego;

 

 

wstecz