Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Projekt obejmuje poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów:

          1 Budowę sieci wodociągowej:

  • w  ul. Rakowskiej w Jędrzejowie
  • w msc Łączyn
  • w m. Prząsław, Cierno-Zaszosie 

 

         2 Budowę sieci kanalizacyjnej

  • w m. Łączyn
  • w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie 
  • w msc Borkach

 

         3 Przebudowę sieci wodociągowej w rejonie

  • ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie
wstecz