Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R.Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

DOFINANSOWANIE   500 000,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ na kwotę 2 235 670,41 zł

 

 W ramach inwestycji wykonywane są roboty budowlane polegające w szczególności na:

 

  • przebudowie dróg gminnych: ul. 11 Listopada (Nr 328108T) od km 1+475 do km 1+785, przebudowa ul. R. Dmowskiego (Nr 328072T) od km 0+000 do km 0+076 oraz przebudowa ul. Parkowej (Nr 328024T) od km 0+000 do km 0+042;
  • przebudowie skrzyżowania w/w dróg gminnych na skrzyżowanie typu "małe rondo";
  • przebudowie istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kolidujących z przebudowywanym w granicach istniejącego pasa drogowego układem drogowym w/w dróg gminnych;
  • przebudowie istniejącego oświetlenia ulicznego;

 

wstecz