Informacja

2020-08-05
Dotycząca programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jędrzejów na lata 2014-2032

 

INFORMACJABurmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2020 r.  zadanie  pn. Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jędrzejów na lata 2014-2032" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 3889/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.
    
 Na kwotę dotacji składają się:

  • środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 68.800,00 zł.
  • środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadaniatj. 68.800,00 zł.


Kwota dofinasowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kosztów demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest.
Kwota dotacji wynosi łącznie      137.600,00 zł.
Środki Gminy Jędrzejów              0,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi  137.600,00 zł

 


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2019 r.  zadanie  pn. Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jędrzejów na lata 2014-2032" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 2912/19 z dnia
25 września 2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.
    

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania  tj. 24.550,16 zł.
  • środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania tj. 24.550,16 zł.

 

      Kwota dofinasowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kosztów demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest.

      Kwota dotacji wynosi łącznie     49.100,32 zł.

      Środki Gminy Jędrzejów             17.674,76 zł.

      Całkowity koszt zadania wynosi  66.775,08 zł

 

 

 


 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2017 r. realizacja zadania  pn. ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jędrzejów na lata 2014-2032" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 342/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce w następującej wysokości:

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 20.713,64  zł. oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania tj. 29.590,36 zł.

Kwota dofinasowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kosztów demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest.

Kwota dotacji wynosi łącznie 50.304,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi  59.181,84 zł

 


 

2016r

 

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2016 r. realizacja zadania  pn. ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jędrzejów na lata 2014-2032" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 197/16 z dnia 06.07.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w następującej wysokości: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 32.057,61 zł. oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania tj. 45.796,39 zł.

      

Kwota dofinasowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kosztów demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest.

 

Kwota dotacji wynosi łącznie 77.854,00 zł.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 91.593,18 zł

 


 

2015r.

 

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2015 r. realizacja zadania  pn. ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jędrzejów na lata 2014-2032" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 95/15 z dnia 26.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w następującej wysokości:
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych zadania tj.23.261,74 zł. oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania tj.33.231,06 zł.

 

Kwota dofinasowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kosztów demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest.

 

Kwota dotacji wynosi łącznie 56.492,80 zł.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 66.462,12 zł

wstecz