Informacja

2018-09-24
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 
 
Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2018 r. realizacja zadania  pn. ,,Pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 336/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce w kwocie do 24 000,00 zł: 

Kwota dofinasowania obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Całkowity koszt zadania wynosi  30 000,00 zł

 

 
 
Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2018 r. realizacja zadania  pn. ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jędrzejów na lata 2014-2032" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 943/18 z dnia 21 września 2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce w następującej wysokości: 
 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 51.304,10 zł.
 
Kwota dofinasowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kosztów demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających  azbest.
 
Całkowity koszt zadania wynosi  102.608,20 zł

 


Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Jędrzejów

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2017 r. realizacja zadania pn. ,,Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Jędrzejów" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 139/17 z dnia 17 maja 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce w kwocie do 40.000,00zł.

Kwota dofinasowania obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych zadania

Całkowity koszt wynosi 50.000,00 zł

wstecz